de Wilgetoren is een actieve school waar samenwerken belangrijk is , elke leerling heeft een maatje in de school. Zij zoeken elkaar op voor hun schoolwerk maar ook voor de schoolbrede activiteiten.

Schoolactiviteiten

​​​​Sinds de start van de school in januari 2006 zijn er een aantal vaste gewoontes ontstaan op de Wilgetoren.

Boekenbelletje

Ieder jaar hebben we tijdens de kinderboekenweek in oktober het boekenbelletje. We komen dan met alle kinderen bij elkaar in het ronde lokaal en door het trekken van lootjes worden groepjes gevormd met een oudere leerling en een of twee jongere kinderen. De oudere leerling leest dan een boek voor dat ze samen hebben uitgekozen. De kinderboekenweek is in de eerste week van oktober. 

Schoolontbijt

In de laatste week van oktober/eerste week van november vindt het jaarlijkse schoolontbijt plaats. Doel van dit schoolontbijt is kinderen te leren en te laten ervaren dat het belangrijk en prettig is om 's morgens te ontbijten. Ieder jaar kiezen we een andere vorm om het schoolontbijt gezamenlijk te eten. We kiezen bijvoorbeeld voor het eten in de eigen groep of we mixen de groepen, zodat de oudere kinderen de jongere kinderen kunnen helpen tijdens het eten.​

​Open huis

In maart of april is er een open huis. Dit wordt meestal gepland tijdens de afsluiting van een project. Er wordt dan gekozen voor een moment dat alle groepen min of meer tegelijkertijd hun thema's afsluiten.

Maatjes

Naast het werken met maatjes in de groepen werken we ook regelmatig met maatjes door de hele school. Dit doen we bijvoorbeeld tijdens het boekenbelletje, het schoolontbijt, een activiteit in de Sinterklaasperiode, de afsluiting van een (IPC) project.​