Links

​Naschoolse opvang

 Bink_logo_PMS405.jpg

http://www.binkkinderopvang.nl/
​Wilt u gebruik maken van de kinderopvang dan kunt u via bovenstaande link informatie daarover vinden.
 

Bureau Jeugdzorg

Onder Bureau Jeugdzorg valt de Kindertelefoon, Meldpunt Kindermishandeling (AMK), hulp bij het opvoeden en wanneer u zich zorgen maakt over uw kind.

Gezond trakteren

 http://www.gezondtrakteren.nl/
Op deze site vindt u allerlei suggesties voor kleine gezonde traktaties en hoe een traktatie leuk versierd kan worden.
Het verzoek van onze kant is om de traktaties vooral klein en eenvoudig te houden.

Leren lezen

http://www.zwijsenouders.nl/web/show#
Hier vindt u informatie over de methode rond het voorbereidend-, aanvankelijk- en voortgezet technisch lezen.

Centrum voor Jeugd en Gezin

http://www.cjghilversum.nl/
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien.

Geneeskundig schooltoezicht

De jeugdgezondheidszorg besteedt veel aandacht aan voorlichting over gezondheid, hygiëne en veiligheid. 
Een preventief onderzoek van leerlingen vindt in groep 2 (oudste kleuters) plaats. 
In groep 7 worden alle kinderen voor een onderzoek uitgenodigd door de sociaal verpleegkundige. Hierbij staat een gezonde leefstijl centraal.
Er kan incidenteel onderzoek plaats vinden op verzoek van de school en/of ouders. Bij verhuizing wordt het dossier van het kind overgedragen aan de Jeugd-Gezondheidszorg in betreffend district. Over de inhoud hiervan is het beroepsgeheim van toepassing. 
Op de site vindt u veel informatie over gezonde voeding, gezond leven en als u meer wilt weten over bijvoorbeeld kinderziektes kunt u ook daar terecht.