Medezeggenschap

​​​​​​De medezeggenschapsraad

De officiële inspraak van ouders in het beleid van de school is wettelijk geregeld. Dat gebeurt via de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO), waarin beschreven wordt hoe op elke school een medezeggenschapsraad moet worden ingesteld. De MR is een orgaan binnen de school, dat bestaat uit afgevaardigden van de ouders en de leerkrachten, die kritisch meedenken over beleidszaken en over het reilen en zeilen van de school. Formeel zijn de Wilge en de Wilgetoren één school en is er één MR. De Wilgetoren heeft een eigen deelraad waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. De medezeggenschapsraad heeft ongeveer zes keer per jaar overleg.

Onderwerpen tijdens een overleg zijn:
- Het bespreken van artikelen en informatie die ons per post worden toegestuurd,
- Verslag doen van bijeenkomsten (bijvoorbeeld georganiseerd door het bestuur),
- De identiteit van de school,
- De schoolgids, het schoolplan, de jaarplannen en het verslag daarvan,
- De PR van de school,
- De communicatie tussen de verschillende geledingen.
Ook worden er punten van aandacht en suggesties doorgespeeld naar de teamvergaderingen.

Wilt u contact met de MR? Stuur een mail naar: mrdewilgetoren@gmail.com

De leden zijn van de medezeggenschapsraad zijn: 

Ouders            4626-wilgetoren-hilversum-extra-0097.jpg 4626-wilgetoren-hilversum-extra-0350.jpg 4626-wilgetoren-hilversum-extra-0348.jpg 

                                        Koen                             Indira                            Wieke

 Leerkrachten 4626-wilgetoren-hilversum-team-0099.jpg 4626-wilgetoren-hilversum-team-0439.jpg 4626-wilgetoren-hilversum-team-0332.jpg

                                      Simone                          Jente                             Saskia ​


De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur.

De leden van de GMR namens de Wilgetoren zijn:

 4626-wilgetoren-hilversum-team-0340.jpg (ouderplek is vacant)

           Marieke

          leerkracht