Fact Sheet de Wilgetoren

​​​​​bank-symbol.png​SCHOOL algemeen​

Aantal leerlingen

174 leerlingen

​Aantal groepen

​8 groepen

Locatie/populatie

​In Hilversum-Oost, de leerlingen komen uit de directe omgeving van de school en uit omliggende wijken.

​Schooltijden / continurooster

​Schooltijden groepen 1 t/m 4:
ma-di-do        8.30 - 14.30 uur
wo                 ​ ​8.30 - 12.30 uur
vr                   ​​ ​8.30 - 12.00 uur

​Schooltijden groepen 5 t/m 8:
ma-di-do-vr    ​​8.30 - 14.30 uur
wo                 ​ ​ 8.30 - 12.30 uur

Alle leerlingen blijven over, onder begeleiding van de eigen leerkracht.

Kinderopvang

Naschoolse opvang door Bink/Marimba.
De leerlingen worden bij school opgehaald.

​Uitstroom VO

​De leerlingen stromen uit verspreid over alle niveaus voortgezet onderwijs.

​​Medewerkers

Mix van jong en oud, startend en ervaren.
Veel professionaliseringsmogelijkheden

​Onderwijsconcept

Jenaplan; zelfbewustzijn van het kind staat centraal; het zelfbewustzijn ten aanzien van anderen, het werk en de omgeving​. Dagelijkse afwisseling tussen de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering. IPC; in de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken. Er thematisch en vakoverstijgend gewerkt.

​Identiteit

Katholiek

​Schoolkosten

​€37,- Ouderbijdrage per leerling per jaar
€20,- Schoolreisgeld per leerling per jaar
€70,- Kampgeld per leerling van groepen 7/8 per jaar

​​

 

university.pngONDERWIJSAANBOD

International Primary Curriculum (IPC)

​Wereldoriënterende en kunstzinnige vakken worden in thema’s aangeboden. Kinderen leren door de thema’s dat alles met elkaar verbonden is.

​Doelstelling

​- Stimuleren van zelf ontdekkend leren; 
- Doelgericht werken aan het verwerven van essentiële vaardigheden, het opdoen van kennis en het verkrijgen van inzicht;
- Er wordt verbinding gezocht tussen de thema’s in de school en de wereld om ons heen, met aandacht voor erfgoededucatie, cultuur en muziek, techniek en beeldende vorming, natuur en gezondheid.

 

​​​​computer-connected-to-the-network.png​​​​​​​​​​​​CREATIEVE TECHNOLOGIE

ICT in de klas

​Aantal devices

- In de groepen 1/2 zijn iPads beschikbaar.

- In de groepen 3/4 zijn Chromebooks beschikbaar.

- In de groepen 5 t/m 8 heeft elke leerling beschikking over een eigen Chromebook.

​Digi- smartborden

​In de groepen 1 t/m 8, met een goede kwaliteit wifi netwerk

​Leerlijnen

- Aanvullend materiaal (software en apps) voor alle vakken
- Leren Programmeren voor een aantal leerlingen​

 

school-globe-1.png​​​​​EARLY ENGLISH

​Voor wie

​Groep 1 t/m 8;  er is een native speaker aanwezig die startenede leerkrachen coacht in het lesgeven in het Engels.

​Hoe

​Volgens de principes van Immersion; geen Engelse les maar les in het Engels. In de onderbouw nadruk op spreekvaaridgheid en woordenschat, in de bovenbouw ook aandacht voor lezen.

​Hoeveel

​3 à 4  uur per week. Voornamelijk op de dinsdag (tuesday = English day)

​Expertise

Alle leerkrachten zijn ge​diplomeerd om in het Engels les te geven. Zij worden ondersteund door de native speaker, waardoor het niveau van Engels hoog blijft.​

 

meeting.pngBEGELEIDING EN BREDE ONTWIKKELING

aandacht voor mogelijkheden en verschillen​

​Ontwikkeling​

- Ouderbetrokkenheid: Leerkracht en ouders samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.
- Signalering: Vroegtijdige signalering om de juiste begeleiding te kunnen geven.
- Differentiatie: Uitgaan van de onderwijsbehoefte van de leerling.
- Sociale ontwikkeling: Gericht op vriendschappen aangaan en onderhouden, 
   conflicten leren oplossen, verantwoordelijkheid nemen en oplossingsgericht zijn.

​Begeleiding

- De intern begeleider (IB-er) coördineert alle zaken rondom het onderwijs en de begeleiding van leerlingen.
- De coördinator leerlingzaken richt zich op het welbevinden van de leerlingen. 
- Speciale leesbegeleiding, waarin kinderen met een leesachterstand extra begeleid worden. ​​Lezen neemt in alle groepen een heel belangrijke plaats in.